Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BDVĐUK ngày 10/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kế hoạch khảo sát công tác dân vận của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, trực tiếp là Đảng ủy Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm. Ngày 30/9/2016 tại Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, hội nghị khảo sát về công tác dân vận đã được tổ chức, đây là dịp để Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nắm bắt tình hình về công tác dân vận ở cơ sở.

Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên BTV Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và các đồng chí Phó ban Dân vận Đảng ủy Khối; đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ TN&MT; đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ TN&MT. Về Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có đồng chí Lê Duy Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Trường Giang, Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng cục, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm cùng toàn thể các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn.

Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Đồng chí Bùi Minh Quang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Báo cáo về công tác dân vận của Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm do đồng chí Nguyễn Trường Giang trình bày về công tác dân vận trong những năm qua của Liên đoàn đã có nhiều thành tích cụ thể là: Công tác dân vận đã được Đảng uỷ, lãnh đạo Liên đoàn quan tâm đúng mức, nhất là các nhiệm vụ thực hiện ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2015, Liên đoàn đã tổ chức hoạt động tri ân, tặng quà cho đồng bào nghèo và học sinh các trường phổ thông tại hai xã Tabhing và Tà Pơ là địa bàn thi công thăm dò quặng urani khu Pà Lừa- Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với 4 tấn gạo, 2.300 cuốn vở viết, 04 bộ máy tính để bàn với giá trị khoảng trên 100 triệu đồng. Năm 2016 Liên đoàn tiếp tục vận động cán bộ CNV quyên góp ủng hộ 1,2 tấn gạo cho các hộ đồng bào khó khăn thuộc 02 xã nghèo Tabhing và Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, đều đặn hàng năm Đảng uỷ đã chỉ đạo Công đoàn tổ chức các đợt quyên góp ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện nhằm giúp đỡ đồng bào nghèo, giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt, các quỹ ủng hộ nhân dân bám biển, các hoạt động chăm lo cho gia đình, thân nhân thuộc diện chính sách (thương binh, gia đình liệt sỹ). Đặc biệt, trong những năm qua Liên đoàn đã nhận phụng dưỡng liên tục 01 đến 02 mẹ VNAH tại tỉnh Quảng Nam. Hàng năm CBVCLĐ Liên đoàn tổ chức quyên góp ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện từ 40-60 triệu đồng.

Đảng bộ Liên đoàn đã làm tốt vai trò của Đảng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của mình từ đó đã phát huy được sức mạnh của các tổ chức đoàn thể vào việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị cũng như các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của Liên đoàn. Xây dựng và phát triển Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm theo hướng tinh, gọn, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Đảng ủy Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại và những bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận của Đảng bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Quang biểu dương những thành tích đã đạt được trong những năm qua của Đảng ủy Liên đoàn nói chung và công tác dân vận nói riêng, đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới”. Đồng chí cũng nhấn mạnh 6 giải pháp sẽ đưa vào Nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận, đó là:

  1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy cơ quan đơn vị, xác định vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác dân vận.
  2. Nâng cao năng lực quản lý xã hội, phục vụ nhân dân trong đạo đức công vụ, cải cách hành chính.
  3. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, phát huy dân chủ trong đơn vị, cơ quan nhà nước.
  4. Phối hợp với Ban cán sự đảng, cấp ủy, các tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác dân vận, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy cơ quan.
  5. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, xác định mô hình để làm tốt, hiệu quả công tác dân vận.
  6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác dân vận.
 Đoàn Công tác của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chụp ảnh lưu niệm với đơn vị

Đoàn Công tác của Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chụp ảnh lưu niệm với đơn vị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Lê Duy Đông trân trọng cám ơn sự quan tâm của các cấp ủy cấp trên đã quan tâm chỉ đạo về công tác dân vận đến cấp ủy cơ sở, và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa./.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy.

Các thẻ (tags):