Thông cáo báo chí Hội nghị quan chức cấp cao Asean về khoáng sản với ba nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 14 (Ngày 07/10/2021)

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với ba nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 14 (14th ASOMM+3) theo hình thức trực tuyến ở 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ban Thư ký ASEAN.

Thông cáo báo chí

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8), Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM) lần thứ 21 và Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN+3 về khoáng sản (ASOMM+3) lần thứ 14 dưới hình thức họp trực tuyến do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2021 tại Hà Nội và các đầu cầu trực tuyến tại 10 nước ASEAN và 3 nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.