Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Lãnh đạo Tổng cục và Bộ máy giúp việc

LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điều hành Tổng Cục): Trần Quý Kiên

Phó Tổng Cục trưởng: Bùi Vĩnh Kiên

Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Văn Nguyên

Phó Tổng Cục trưởng: Lại Hồng Thanh

Phó Tổng Cục trưởng: Lê Quốc Hùng
 

VĂN PHÒNG TỔNG CỤC

Chánh Văn phòng : Trần Phương

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Đức Thắng

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Quang 

 

VỤ ĐỊA CHẤT

Vụ trưởng: Trần Mỹ Dũng

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Bá Minh

Phó Vụ trưởng: Mai Trọng Tú

 

VỤ KHOÁNG SẢN

Vụ trưởng: Hoàng Cao Phương

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Đức Thu

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Tiến Phương

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Vụ trưởng : Nguyễn Thị Mai Diên

Phó Vụ trưởng: Trần Thế Tài

Phó Vụ trưởng : Đặng Quang Khải

 

VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Vụ trưởng : La Thanh Long

Phó Vụ trưởng: Vũ Văn Thắng

Phó Vụ trưởng: Tống Tiến Định

 

VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phó Vụ trưởng Phụ trách: Nguyễn Thanh Thảo.

Phó Vụ trưởng: Trần Thị Thùy Dung

 

VỤ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP CHẾ

Phó Vụ trưởng điều hành: Nguyễn Công Thủy

 

CỤC KINH TẾ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

Phó Cục trưởng : Đào Chí Biền

CỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN MIỀN BẮC

Cục trưởng: Trịnh Minh Cương

Phó Cục trưởng: Phạm Ngọc Chi

Phó Cục trưởng: Nguyễn Duy Binh

 

CỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG

Cục trưởng: Bùi Văn Đào

Phó Cục trưởng: Đặng Quốc Tiến

 

CỤC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN MIỀN NAM

Cục trưởng: Hoàng Viết Hạnh

Phó Cục trưởng: Nguyễn Như Quỳnh

 

* VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Chánh Văn phòng: Hà Chu Hạ Long