Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Trích Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 02 năm 2014 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường:

...
Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Địa chất.

2. Vụ Khoáng sản.

3. Vụ Chính sách và Pháp chế.

4. Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

6. Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Văn phòng.

8. Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản.

9. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc.

10. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung.

11. Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam.

12. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc.

13. Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.

14. Liên đoàn Địa chất Đông Bắc.

15. Liên đoàn Địa chất Tây Bắc.

16. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ.

17. Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ.

18. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm.

19. Liên đoàn Vật lý Địa chất.

20. Liên đoàn INTERGEO.

21. Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển.

22. Trung tâm Kiểm định và Công nghệ địa chất.

23. Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất.

24. Trung tâm Thông tin, Lưu trữ địa chất.

25. Bảo tàng Địa chất

26. Tạp chí Địa chất.

Tại Điều này, các tổ chức từ Khoản 1 đến Khoản 11 là các tổ chức giúp việc Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức từ Khoản 12 đến Khoản 26 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.


*
*
*
  Gửi
Tin khác
,
© Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.
Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734.
Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
,