Bộ máy giúp việc Tổng Cục trưởngCÁC PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phó Tổng Cục trưởng: Bùi Vĩnh Kiên:

 • ĐT: 043.8256212 - 0913259068;
  Email: buivinhkien@dgmv.gov.vn.

Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Văn Nguyên:

 • ĐT: 0913033764
  Email: nguyenvannguyen@intergeovn.com

Phó Tổng Cục trưởng: Lại Hồng Thanh

 • ĐT: 0913369900
  Email: thanhlh@dgmv.gov.vn

 
VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng : Trần Phương:

 • ĐT: 0165518888

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Đức Thắng:

 • ĐT: 0904109956.
 • E_mail: thangdd@dgmv.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Bùi Thị Mai Lan:

 • ĐT: 0982197675.
 • E_mail: lanbtm@dgmv.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Quang:

 • ĐT: 0902522622
 • E_mail: quangnx@dgmv.gov.vn

 

* VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Chánh Văn phòng: Hoàng Cao Phương:

 • ĐT: 0912084349
 • E_mail: phuonghc@dgmv.gov.vn

 

VỤ ĐỊA CHẤT

Vụ trưởng: Trần Văn Miến

 • ĐT: 0438256563 - 0912042382
 • E_mail:mientv@dgmv.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Bá Minh

 • ĐT: 0906005717
 • E_mail:minhnb@dgmv.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Mai Trọng Tú:

 • ĐT: 0935100359
 • E_mail:tumt@dgmv.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Trần Mỹ Dũng

 

VỤ KHOÁNG SẢN

Vụ trưởng: Hoàng Văn Khoa:

 • ĐT: 0913367448
 • E_mail:khoahv@dgmv.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Trịnh Minh Cương:

 • ĐT: 01226352244
 • E_mail:cwowngtm@dgmv.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Hoàng Cao Phương:

 • ĐT: 0912084349
 • E_mail:phuonghc@dgmv.gov.vn

 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Vụ trưởng : Nguyễn Thị Mai Diên:

 • ĐT: 0904070869
 • E_mail: ntmdien@monre.gov.vn

Phó Vụ trưởng : Đặng Quang Khải:

 • ĐT: 0915004377
 • E_mail: khaidq@dgmv.gov.vn

 

VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Vụ trưởng : La Thanh Long:

 • ĐT: 0913002687

Phó Vụ trưởng: Vũ Văn Thắng:

 • ĐT: 0986288857
 • E_mail: thangvv@dgmv.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Tống Tiến Định:

 • ĐT: 0912624387
 • E_mail: dinhtt@dgmv.gov.vn

 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Vụ trưởng: Quách Đức Tín:

 • ĐT: 0947484590
 • E_mail: tinqd@dgmv.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Trần Thị Thùy Dung:

 • ĐT: 0913235896
*
*
*
  Gửi
Tin khác
,
© Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.
Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734.
Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
,