Lãnh đạo Tổng cục qua các thời kỳ

Đồng chí Hồ Đắc Liên
Giám đốc sở Địa chất (1955 - 1956)
 

Đồng chí Lê Văn Đức
Cục trưởng Cục Địa chất (1957-1959)

 
Đồng chí Nguyễn Văn Điệp
Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất (1962-1979)


Đồng chí Trần Đức Lương
Tổng cục trưởng Tổng Cục Mỏ - Địa chất (1980 - 1987)


Đồng chí Phạm Quốc Tường
Tổng cục trưởng Tổng Cục Mỏ - Địa chất (1988 - 1990)


Đồng chí Trần Đy
Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam (1991 - 1996)  

Đồng chí Nguyễn Tiến Phương
  Cục trưởng Cục quản lý Tài nguyên khoáng sản (1991 - 1996)Đồng chí Đỗ Hải Dũng
Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (1996 - 1999)


Đồng chí Trần Xuân Hường
Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (1999 - 2008)


Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn
Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (2008 đến ngày 30/6/2011)
Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (1/7/2011 - 09/4/2014)
Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (10/4/2014 - 31/7/2015)


Đồng chí Đỗ Cảnh Dương
Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (1/8/2015- đến nay)
*
*
*
  Gửi
Tin khác
,
© Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.
Tel: (84-4) 38260674. Fax: (84-4) 38254734.
Email: webmaster@dgmv.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tổng Cục Trưởng Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam.
,