Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn b¶o tµng ®Þa chÊt
 

 

                                       

                                                                                    

NỘI DUNG
   Trang chủ
    Giới thiệu
    Bản đồ
    Góp  ý & Liên hệ
CƠ QUAN
   Số6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84.4)
   + 826.6802
   + 826.6802
   + 826.6802
Fax: (84.4)
   + 826.6802

   MAP
    Ban do

LIÊN KẾT WEBSITE
  KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Khoáng sản Việt Nam rất đa dạng, đã phát hiện được khoảng 5.000 điểm quặng, khảo sát thăm dò gần 60 loại khoáng sản, được trưng bầy thành hai phần:  - Tiềm năng khoáng sản Việt Nam (tầng 1); - Các loại quặng cùng địa chất mỏ ( tầng 2).

Danh sách đá trang sức

Danh sách mẫu khoáng sản địa chất mỏ

Một số sưu tập khoáng sản và đá quý

Bảo tàng lưu giữ  60 sưu tập  được trưng bày theo 6 nhóm:

                               Gian trưng bầy khoáng sản Việt Nam

1.Khoáng sản kim loại:

             Lõi khoan sắt 

- Quặng sắt và hợp kim sắt.

Quặng sắt có các kiểu nguồn gốc khác nhau đã được phát hiện ở nhiều nơi như Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng. Đáng chú ý là quặng sắt ở đồng bằng ven biển Thạch Khê (Hà Tĩnh) có trữ lượng tới 550 triệu tấn.

Mangan: Các mỏ và điểm quặng phần lớn phân bố ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, một số ít có ở các nơi khác như Lạng Sơn, Pia Oắc, Quảng Bình.

                  Mu quăng Mangan

Titan: Hầu hết các mỏ, điểm quặng và sa khoáng titan phân bố ở Bắc Thái và Tuyên Quang, ven biển Bắc Bộ và Trung Bộ.

           Mẫu quặng Cromit Cổ Định- Thanh Hoá

Crom: Ngoài 2 mỏ sa khoáng Bãi Áng, Cổ Định có quy mô lớn, còn có 2 điểm quặng gốc Núi Nưa, Làng Mun.

Nickel: Có ở Sơn La.

            Wolfram, molybden, cobalt và một số loại quặng kim loại đen khác đã được phát hiện, thăm dò và khai thác ở nhiều nơi.

 


- Quặng kim loại cơ bản.

Quặng chì kẽm: Đã phát hiện nhiều vùng quặng nhỏ đến trung bình như Chợ Điền, Sìn Hồ, Tú Lệ, Bó Xinh, Lô Gâm, Lang Hít, Ngân Sơn, Đồng Mỏ, Quan Sơn, Phu Loi, Mỹ Đức

  quặng đồng Sinh Quyền- Lao Cai
Quặng đồng:  Các vùng quặng đồng chính Phan Si Pan, Sông Đà, Núi Chúa-Khao Quế, Tri Năng, Tam Kỳ, Tây Ninh. Mỏ đồng Sinh Quyền được phát hiện từ cuối thập kỷ 50 và đã được thăm dò đánh giá trữ lượng đồng cùng kim loại đi kèm như vàng, bạc, đất hiếm...
 

Quặng antimon ở Việt Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ có quy mô trữ lượng trung bình.

Quặng thiếc ở Tam Đảo, Quỳ Hợp, Lâm Đồng đã được phát hiện, trong đó nhiều nơi đã được đưa vào khai thác.

              Mẫu quặng Antimonit Hoà Phú - Tuyên Quang

 Trang tiếp|>|

  

Trở về trang trướcTrang trước                                                      Đến đầu trangÐầu trang
HOẠT ĐỘNG
  Cộng tác khoa học
  Chương trình tra cứu
  Quầy hàng lưu niệm
  Các ấn phẩm địa chất
MẪU VẬT MỚI
Cuc da
Cúc đá
thuộc kỉ Jura sớm
Bản quyền : Bảo tàng địa chất - Thiết kế : VPtek Co,.Ltd