Chµo mõng c¸c b¹n ®Õn b¶o tµng ®Þa chÊt
 

 

                                       

                                                                                    

NỘI DUNG
   Trang chủ
    Giới thiệu
    Bản đồ
    Góp  ý & Liên hệ
CƠ QUAN
   Số6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84.4)
   + 826.6802
   + 826.6802
   + 826.6802
Fax: (84.4)
   + 826.6802

   MAP
    Ban do

LIÊN KẾT WEBSITE
  KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

        

3. Khoáng sản nhiên liệu:

Mẫu than mỡ Thái Nguyên

Than anthracit chất lượng tốt, phân bố chủ yếu ở Quảng Ninh, một phần ở Nông Sơn (Quảng Nam) và một vài nơi khác.

Than mỡ có ở Sông Đà, Bắc Thái, Nghệ An.

Than nâu tập trung chủ yếu ở Na Dương, vùng trũng Hà Nội và nhiều nơi khác.

Than bùn chủ yếu có ở  đồng bằng Nam Bộ, ngoài ra còn có rải rác ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Đá dầu có ở Đồng Ho (Quảng Ninh).

 

Dầu khí có ở các bồn Sông Hồng, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Vũng Mây, Malaxia-Thổ Chu... và các nhóm bồn Trường Sa, Hoàng Sa.

Các mỏ dầu khí đã phát hiện (trừ mỏ Bạch Hổ) là mỏ nhỏ đến trung bình, có nhiều tầng chứa (cát kết tuổi Oligocen và Miocen, đá vôi Miocen, đá móng nứt nẻ trước Đệ tam). Các mỏ đang khai thác là: Bạch Hổ, Đại Hùng, Rồng và Bunga-Kekwa.

 Các sưu tập  trưng bầy:

+ Các loại than Việt Nam

+ Than Cẩm Phả

+ Dầu khí

+ Dầu khí trũng Cửu Long

+ Dầu khí đồng bằng Bắc Bộ

                           Mẫu dầu ở Việt Nam
4.Quặng phóng xạ, đất hiếm :

Mẫu đất hiếm Nậm Xe
Quặng phóng xạ, đất hiếm:  Đã xác định được trữ lượng đất hiếm ở các khu vực  Nậm Xe, Đông Pao, Mường Hum, Yên Phú. Các đất hiếm liên quan với đá xâm nhập kiềm ở Lai Châu, Yên Bái có trữ lượng lớn.
5. Đá quý và đá nửa quý:

 

Mẫu quặng Rubi Lục Yên, Yên Bái
Các mỏ, điểm quặng và điểm khoáng hoá đá quý và đá nửa quý chủ yếu ở Lục Yên (Yên Bái), Quỳ Châu (Nghệ An) và rải rác ở các nơi khác trên miền Bắc (Xuân Lê, Cò Phương, Ba Bể) và miền Nam (Tiên Cô, Đá Bàn).

Đá quý: ruby, saphir (riêng kim cương, emerot, jadeit mới chỉ có tiền đề và dấu hiệu sơ bộ).

Đá nửa quý: spinel, aquamarin (beryl), topaz, turmalin, zircon, peridot, opal-calcedon, đá dạng jadeit, amethyst, thạch anh tinh thể.  

 

Thạch anh hồng, dematoit, disten, staurolit, agat, jasper, amazonit, epidot, pirophylit, gỗ hoá thạch, fluorit, tectit. 

Các sưu tập trưng bầy:

+ Thạch anh tinh thể

+ Đá trang sức và mỹ nghệ Đồng Nai

+ Đá ngọc vùng Đồng Lầy- Hà Tĩnh

+ Đá trang sức vùng Cao Bằng

+ Thạch anh tinh thể

+ Đá quý Việt Nam

+ Đá màu đới An Phú

+ Đá màu đới Sông Lô và kế cận

+ Đá màu Tây Nghệ An

+ Nephrit và jadeit vùng Cò Phương, Sơn La

+ Đá quý vùng Lục Yên

+ Đá quý Đak Tôn, Đak Nông

+ Đá quý đới Sông Mã 
6.Tài nguyên nước dưới đất:

Trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã xác định được 24 phân vị chứa nước chính, được sắp xếp vào 3 thành hệ chứa nước lớn.                        

Toàn quốc có khoảng 400 điểm nước khoáng, nước nóng. Đã đăng ký 160 nguồn nước nóng xuất lộ trên mặt đất, trong đó có 70 nguồn có nhiệt độ 41-600C, 36 nguồn có nhiệt độ 61-1000C, số còn lại nhiệt độ 30-400C. Có nguồn nước nóng lên tới trên 1000C phải phát hiện qua lỗ khoan. Ở đồng bằng Bắc Bộ đã phát hiện nguồn nước nóng lên tới 150-1700C ở độ sâu 3.000-4.000m.

Trưng bầy 35 mẫu nước khoáng đặc trưng trong số hàng trăm điểm nước khoáng ở Việt Nam như Ba Vì, Vĩnh Hảo, Kim Bôi...

 

Trở về trang trướcTrang trước                                                                                 Đến đầu trangÐầu trang

HOẠT ĐỘNG
  Cộng tác khoa học
  Chương trình tra cứu
  Quầy hàng lưu niệm
  Các ấn phẩm địa chất
MẪU VẬT MỚI
Cuc da
Cúc đá
thuộc kỉ Jura sớm
Bản quyền : Bảo tàng địa chất - Thiết kế : VPtek Co,.Ltd