Ngày 22 tháng 4 năm 2013, tại cơ quan Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã diễn ra buổi làm việc giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Wontert Capital Fund, OAO, «ROSGEOLOGYA» Liên bang Nga.

Tiếp và làm việc với Quỹ Wontert Capital Fund, OAO, «ROSGEOLOGYA» - Liên bang Nga

Toàn cảnh buổi họp

         Tại buổi họp, sau khi trao đổi, thảo luận, hai Bên đã thống nhất thỏa thuận hợp tác trong một số lĩnh vực sau:

         1. Triển khai thực hiện dự án “Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 vùng biển và hải đảo Việt Nam”. Liên đoàn Vật lý Địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản sẽ hợp tác với Wontert Capital Fund trong việc: sử dụng máy bay, thiết bị đo từ và trọng lực hàng không, cùng nhau xử lý và luận giải địa chất, số liệu đo khi được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

         2. Wontert Capital Fund sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư, khai thác khoáng sản tại Liên bang Nga, đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác than antraxit theo Luật Đầu tư Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

        3. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản sẽ hợp tác với Wontert Capital Fund để xây dựng, triển khai dự án “Đánh giá, dự báo triển vọng vàng trên một số cấu trúc đặc thù ở Việt Nam”. Đề án sẽ được thực hiện từ nguồn kinh phí vay ưu đãi của Wontert Capital Fund. Khoản vay này sẽ được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo lãnh.

 

Văn phòng Tổng cục./.