Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản: Công ty cổ phần Viglacera Bình Thuận

Địa chỉ: C49-C50 đường Lê Đại Hành, KP11, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0919.649.384

Loại khoáng sản: cát trắng

Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: xã Bình Tân và xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Diện tích đề nghị thăm dò: 78,3 ha gồm 02 khu (Khu I diện tích 38,3ha, Khu II diện tích 40ha)

Thời gian dự kiến thăm dò: 34 tháng kể từ này được cấp phép.