Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Thông báo: Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Xi măng Long Thành

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Đối chiếu với các quy định trên, khu vực cụ thể như sau:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty Cổ phần Xi măng Long Thành 

Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0983948554

Loại khoáng sản: đá sét

Địa danh khu vực thăm dò: T51, T52 Ngúi Nghè,xã Thanh Lưu và T58, xã Thanh Tâm - xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Diện tích thăm dò: 20,17 ha

Thời gian thăm dò: 30 tháng kể từ này được cấp phép