Thực hiện Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg ngày 01/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Quyết định thành lập 4 đoàn công tác do Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì để kiểm tra tình hình hoạt động khoáng sản tại 15 tỉnh, thành phố bao gồm: Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Nội, Hoà Bình, Điện Biên, Sơn La, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước.

Thời gian kiểm tra từ ngày 17/11 đến 30/11/2008. Tham gia Đoàn kiểm tra còn có: đại diện Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện của Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố) nêu trên.

Nhiệm vụ trọng tâm của các Đoàn kiểm tra là tình hình thực hiện thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đã được phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) theo các nội dung sau: công tác ban hành quy định thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến) theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả cụ thể của công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) từ ngày 01/10/2005 đến 31/10/2008; công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân cấp giấy phép hoạt động khoáng sản tại địa phương; đánh giá những mặt được và chưa được của việc thực hiện phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố); những tồn tại, bất cập trong qúa trình cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; phát hiện những điểm nóng (nếu có) về vi phạm pháp luật trong thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; kiểm tra tình hình hoạt động tại một số doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản tại địa phương mà đoàn đến kiểm tra. Kết quả đợt kiểm tra trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2008./.

Văn phòng, ngày 18/11/2008