Ngày 12 tháng 12 năm 2016 tại trụ sở Trung tâm Thông tin Lưu trữ, địa chất, Hội nghị Tổng kết công tác Đảng 2016 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Chi bộ Trung tâm Thông tin Lữu trữ,  địa chất được long trọng tổ chức. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có  đồng chí: Lê Duy Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng cục, Văn phòng Đảng ủy Tổng cục; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Trung tâm dự hội nghị đầy đủ.

Đồng chí Lê Duy Đông Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng cục phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Lê Duy Đông Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng cục phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

Theo Báo cáo chính trị của Chi ủy, Chi bộ Trung tâm đánh giá kết quả tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do đồng chí Trần Hồng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng cục, Bí thư Chi bộ trình bày tại Hội nghị. Báo cáo đã tổng kết sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây Đảng của Chi bộ Trung tâm trong năm 2016, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức trong đơn vị, ổn định về công tác tổ chức, cán bộ và phát triển Trung tâm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời báo cáo cũng định hướng, phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ Trung tâm trong năm 2017. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lê Duy Đông đã biểu dương những thành tích Chi bộ đã lãnh đạo đạt được trong năm 2016, đồng thời Chi bộ Trung tâm cần xác định các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực để lãnh đạo Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 đạt được nhiều thành tích hơn nữa, nhằm xây dựng Trung tâm thực sự là đơn vị sự nghiệp công lập, phát triển trong thời kỳ đổi mới.

Thay mặt Chi bộ đồng chí Trần Hồng Hải tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đồng thời phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế trong năm 2016, phấn đấu để làm tốt hơn để trong năm 2017 đơn vị ổn định và phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng Tổng cục./. 

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy Tổng cục.