Hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Thăm dò quặng apatit khai trường 25, xã Quang Kim và xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Diện tích đề nghị thăm dò: 92,3 ha

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;

Khu vực đề nghị thăm dò thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng apatít giai đoạn 2008 - 2020 có tính đến sau năm 2020 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 28/2008/QĐ-BCT ngày 18/8/2008;

Khu vực đề nghị thăm dò đã có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cấp phép thăm dò tại Văn bản số 437/TTg-KTN ngày 07/4/2014 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp phép thăm dò theo quy định.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ lựa chọn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ sau 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.

Văn phòng Tổng cục./.

Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả.