Hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò quặng mangan thôn Bắc Bừu, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Việt Dũng;

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 34,5 ha.

Khu vực thăm dò đã được Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến 2025 tại Quyết định số 5472/QĐ-BCT ngày 20/9/2012;

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò nước khoáng Ngầm Đôi, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng :

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư DHC Suối Đôi.

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 08 ha;

Khu vực thăm dò được Bộ Công Thương thống nhất chủ trương thăm dò tại văn bản số 631/BCT-CNNg ngày 22 tháng 01 năm 2014.

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thăm dò và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại văn bản số 831/VPCP-KTN ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Tổng cục./.

Nguồn: Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả