1. Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò cao lanh tại khu vực thôn 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng:

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 50 ha;

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Anh Kiên.

Khu vực thăm dò được Bộ Công Thương bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sưe dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 tại Quyết định số 4847/QĐ-BCT ngày 12 tháng 7 năm 2013;

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò vàng gốc khu Ma Đao, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên:

Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò là 85 ha;

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Vạn Hạnh Phú Yên.

Khu vực thăm dò được Bộ Công Thương bổ sung vào Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 tại Quyết định số 3463/QĐ-BCT ngày 12 tháng 7 năm 2011.

Khu vực đề nghị cấp phép thăm dò thuộc danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014.

Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả./.