bannerAMIN2021_2

Căn cứ quy định tại Điều 58Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11năm 2016của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ngày 24/8/2020 về việc Ban hành quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vụ Khoáng sản đề nghị Văn phòng Tổng cục biên tập và đăng thông tin tại trụ sở và trên trang web của Tổng cục, Bộ Tài nguyên và Môi trườngvề hồ sơ hoạt động khoáng sảnđã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:1. Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ laterit làm nguyên liệu xi măng tại xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò: 42,62ha;Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group.Được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng đếnnăm 2020 để cung cấp nguyên liệu cho các dây chuyền sản xuất xi măng của Công ty cổ phần Xi măng Thành Thắng Group, tỉnh Hà Nam và bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sảntại Công văn số 689/TTg-CN ngày 08/6/2020.2. Hồ sơ đề nghị cấpphép thăm dò khoáng sản đá sét làm nguyên liệu xi măng tại thôn Đồng Nhất và thôn Đồng Hải, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.Diện tích đề nghị cấp phép thăm dò: 48,88ha;Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group.Được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng đến năm 2020 để cung cấp nguyên liệu cho các dây chuyền sản xuất xi măng của Công ty cổ phần Xi măng Thành Thắng Group, tỉnh Hà Nam và bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sảntại Công văn số 689/TTg-CN ngày 08/6/2020.