Căn cứ quy định tại Điều 58Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11năm 2016của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã đăng thông tin tại trụ sở, trên trang web của Tổng cục, Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận thuộc tiêu chí không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong thời gian từ ngày 26 tháng 10 năm 2020đối với “Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò cáttrắng tại xã Bình Tân và xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận”. Đếnnay, đã quá 30 ngày, Tổng cụckhông nhận được hồ sơ của tổ chức/cá nhân khác đề nghị thăm dò tại khu vực nêu trên. Do đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 158/2016/NĐ-CPngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ,Vụ Khoáng sản đề nghị Văn phòng Tổng cục đăng tải thông tin tại trụ sở và trên Websitecủa Tổng cục, Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức tiếp nhận và thẩm định đối với Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò như sau:Loại Hồ sơ:Thăm dò khoáng sảnLoại khoáng sản:cáttrắngVịtrí:xã Bình Tân và xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.Diện tích:78,3ha(gồm 02 khu: khu I: 38,3 ha và khu II: 40,0 ha)Thời gian thăm dò:34 tháng,kể từ này được cấp Giấy phépTêntổ chức, cá nhân:Công ty cổ phần Viglacera Bình Thuận

Nguồn tin Vụ Khoáng sản