Đại hội Đảng các cấp

Ngành Địa chất Việt Nam - 75 năm xây dựng và phát triển

Chính thức tiếp nhận thẩm định hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Phát

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả của Tổng cục đã thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò đá hoa trắng khu vực thuộc Tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện của của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vào ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Đến thời điểm hiện nay, đã hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo và đăng tải, Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả chỉ nhận được 01 hồ sơ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Phát đề nghị cấp phép thăm dò đá hoa trắng khu vực thuộc Tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Căn cứ quy định trên, Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả đã bàn giao toàn bộ hồ sơ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Phát đề nghị cấp phép thăm dò đá hoa trắng khu vực thuộc Tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho Vụ Khoáng sản là đơn vị chuyên môn được phân công chủ trì thẩm định hồ sơ của quý Công ty và xin thông báo hồ sơ của quý Công ty được chính thức thẩm định kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2020.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thành Phát

Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216.384.5206                Fax:        0216.384.5004   

Loại khoáng sản: đá hoa trắng               

Địa danh khu vực thăm dò: khu vực thuộc Tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Diện tích thăm dò: 4,035 ha

Thời gian thăm dò: 28 tháng kể từ này được cấp phép