bannerAMIN2021_2

Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có Văn bản gửi Báo đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đăng thông tin tại trụ sở, trên trang web của Tổng cục, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò cát trắng tại xã Bình Tân và xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận vào ngày 26 tháng 10 năm 2020.

Đến thời điểm hiện nay, đã hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo và đăng tải, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản chỉ nhận được 01 hồ sơ của Công ty cổ phần Viglacera Bình Thuận đề nghị cấp phép thăm dò cát trắng tại xã Bình Tân và xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Vì vậy, Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xin thông báo hồ sơ của quý Công ty được chính thức thẩm định kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2020.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: Công ty cổ phần Viglacera Bình Thuận

Địa chỉ: C49-C50 Đường Lê Đại Hành, KP11, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Loại khoáng sản: cát trắng

Địa danh khu vực thăm dò: xã Bình Tân và xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Diện tích đề nghị thăm dò: 78,3 ha (gồm 02 khu: khu I: 38,3 ha và khu II: 40,0 ha)

Thời gian dự kiến thăm dò: 34 tháng kể từ này được cấp phép